výpočet spusťte Ctrl+R

(%i20) kill(all);

Result

zadání napětí

(%i1) sigma_xx:50;
sigma_yy:20;
sigma_zz:0;
sigma_xy:10;
sigma_xz:0;
sigma_yz:0;

Result

zadání matice

(%i7) S:matrix(
 [sigma_xx,sigma_xy,sigma_xz],
 [sigma_xy,sigma_yy,sigma_yz],
 [sigma_yz,sigma_yz,sigma_zz]
);

Result

zadání jednotkové matice

(%i8) E:matrix(
 [1,0,0],
 [0,1,0],
 [0,0,1]
);

Result

výpočet determinantu (S-lambda*E)

(%i9) det:determinant(S-lambda*E);

Result

nakreslení závislosti determinantu na lambda

(%i10) wxplot2d([det], [lambda,-5,55])$

Result

řešení lambda pro determinant=0

(%i11) reseni:solve(det,lambda),numer;

Result

uspořádání výsledků řešení

(%i12) usporadatreseni:sort(reseni);

Result

přiřazení výsleků

(%i13) sigma[1]:subst(usporadatreseni[3],lambda);
sigma[2]:subst(usporadatreseni[2],lambda);
sigma[3]:subst(usporadatreseni[1],lambda);

Result

(%i16) tau_max:(sigma[1]-sigma[3])/2;

Result


Created with wxMaxima.