Pohet pxmstupy na http://vyslouzil.fvtm.ujep.cz od 1. 2. 2006

zpět

 

Hodnoty distribuční funkce normovaného normálního rozdělení

 

Kvantily normovaného normálního rozdělení

 

Kvantily Studentova rozdělení

 

Kvantily Pearsonova rozdělení