Spusťte Ctrl + R;

(%i7) kill(all);

Result

(%i1) A: matrix(
 [1,3,5],
 [6,2,1]
);

Result

(%i2) B: matrix(
 [1,2,0,0],
 [2,1,1,3],
 [0,1,0,1]
);

Result

Vytvoření Matice AB s nulovými prvky, kam budeme dávat součin matic A a B.
Matice A je 2x3, matice B 3x4, jejich součin A*B je 2x4.
Nelze násobit matice B*A (3,4)*(3,2).

(%i3) AB: matrix(
 [0,0,0,0],
 [0,0,0,0]
);

Result

Výpočet součinu matic A*B. Výsledná matice má prvky AB[i,j] = suma(A[i,k]*B[k,j]) k=1..3.

(%i4) for i:1 thru 2 do{
for j:1 thru 4 do{
AB[i,j] : sum(A[i,k]*B[k,j],k,1,3),
display(i, j,AB[i,j])
}};

Result

Vypsání vypočteného souinu matic A*B.

(%i5) AB;

Result

Zjištění inverzní matice pomocí příkazu násobení matic A.B (součin matic se v Maximě označuje desetinnou tečkou).

(%i6) A.B;

Result


Created with wxMaxima.