Spusťte Ctrl + R;

(%i8) kill(all);

Result

(%i1) A: matrix(
 [1,2,0,0],
 [2,1,1,3],
 [0,1,0,1],
 [0,4,7,1]
);

Result

Nachystání matice s nulovými prvky. Sem budeme vkládat poměry determinantů submatice a matice.

(%i2) inverzniA: matrix(
 [0,0,0,0],
 [0,0,0,0],
 [0,0,0,0],
 [0,0,0,0]
);

Result

Zjištění determinantu pomocí příkazu determinant(%).

(%i3) detA:determinant(A);

Result

Zjištění submatice A(i,j) vynecháním i-tého řádku a j-tého sloupce pomocí příkazu submatrix (i,A,j).
Výpočet determinantu submatice.
Výpočet prvku (j,i) inverzní matice inverzniA jako součin (-1)^(i+j) s podílem determinantu submatice A(i,j) a determinantu matice A

(%i4) for i:1 thru 4 do{
for j:1 thru 4 do{
detAs:determinant(submatrix(i,A,j)),
inverzniA[j,i] : (-1)^(i+j) * detAs / detA,
display(i,j,submatrix(i,A,j),detAs,inverzniA[j,i])
}};

Result

Vypsání vypočtené inverzní matice.

(%i5) inverzniA;

Result

Zjištění inverzní matice pomocí příkazu invert(%).

(%i6) invert(A);

Result


Created with wxMaxima.