Počet přístupů na http://vyslouzil.fvtm.ujep.cz od 1. 2. 2006      

 

Stránky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Stránky Fakulty výrobních technologií a managementu

 

 

 

 

 

Konstruktivní geometrie – GEOGEBRA

http://www.geogebra.org/cms/cs/

MAXIMA

 

 

Kuželosečky

Cyklické křivky

Mongeovo promítání

Zobrazení

Axonometrie

Planimetrie

 

 

GeoGebraBooky

 

GeoGebra - materiály

 

 

 

 

 

 

Příklady - XLSX

Příklady – zdroják Maxima

proudění

proudění

proudění rozdvojená trubka

proudění rozdvojená trubka

 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/maxima/files/

 

 

 

 

Měření energetických veličin

 

Energetické stroje

 

 

Příklady

 

 

 

 

 

 

 

Pravděpodobnost a statistika